293 Yết Kiêu, P.Phủ Hà
Tp.Phan Rang- Tháp Chàm, Ninh Thuận
DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM
Nhớt Castrol Nhớt Amtecol Nhớt Kixx Nhớt SK ZIC

TÀU THUYỀN

Nhớt Tàu thuyền

* Nhớt động cơ

* Nhớt cầu- hộp số

* Nhớt thủy lực

* Dung dịch làm mát

* Mỡ bôi trơn

CÔNG TRÌNH

Nhớt Công Trình

* Nhớt động cơ

* Nhớt thuỷ lực

* Nhớt cầu- hộp số

* Dung dịch làm mát

* Mỡ bôi trơn

VẬN TẢI

Nhớt Xe Vận Tải

* Nhớt động cơ

* Nhớt cầu- hộp số

* Dầu thắng

* Dung dịch làm mát

* Mỡ bôi trơn

Nhớt Shell Petrolimex Nhớt Caltex Total Phan Rang, Ninh Thuận

XE NÔNG NGHIỆP

Nhớt Xe Nông Nghiệp

* Nhớt động cơ

* Nhớt thủy lực

* Nhớt cầu- hộp số

* Mỡ bôi trơn

XE MÁY

Nhớt Xe Máy

* Nhớt xe tay ga

* Nhớt xe số

* Nhớt xe Hoa Lâm

NHỚT CÔNG NGHIỆP

Nhớt Máy Công Nghiệp

* Nhớt máy nén khí

* Nhớt máy nén khí lạnh

* Nhớt cắt gọt kim loại

* Nhớt truyền nhiệt